replace an mdash with an ndash
[nano-editor.git] / nano-3.2.png
nano-3.2.png